dimarts, 29 de maig de 2012

Popurris que erotizen

Aromaterapia Firma Maria Rosa Fiszbein i edita RBA Libros trobem informació sobre métodes
per preparar encensos que erotizen, Filtres i pocions d amor i popurris que convoquen la sensualitat.
Per atrapar la passió en 1 aire, el popurri es disposa en un bol o´s omple en un saquet de tela natural
sense components sintétics. S hi inclouen botons de rosa, fulles seques de lavanda i pétals degesamí.
Perqué, en aquesta vida tot el que val la pena és certa manera una il .lusió
sole