dimarts, 22 de gener de 2013

ClarorUna aproximació a la "nova dona" catalana des del pensament de Joana Raspall
El naixement de la revista Claror, l'u de març de 1930, constituiex un moment important en la vida cultural de Sant Feliu de Llobregat.
La Sra. JOANA RASPALL ens ofereix, a través de l'estudi de la seva producció a la revista Claror, la posibilitat d'apropar-nos al papaer de la dona en la societat catalana. A la revista hi trobem articles  signats per diferents dones.
Joana Raspall i el pseudònim (Armengol de Foix). la seva aportadcio es present a tots els exemplars de la resita. unes vegades seran petites "glosses" entorn l'itinerari dels mesos del any, en altres ocasions perfilarà la seva opinió entorn la dona catalana. Trobem també col.laboracions de caràcter
literari, contes de color de vida, caricatures sobre l'obre de Baudelaire.

Font: Quaderns d'història
continuarà