dimarts, 21 de febrer de 2012

El palau de la música

El palau de la música retalla els sous un 25%

El palau de la música reduirà un 25% el sou dels membres del cor de Cambra per poder garantir
la qualitat i la continuïtat de la formació davant la disminució d'ingressos que viu la institució.
El cor continua sent una de les apostes principals de l'entitat, que ha decidit que passi a funcionar
a partir d'aquest mes de febrer per produccions , cosa que suposa una reducció de la jornada de
treball del 35%.
Aquestes mesures, que garanteixen un 75% de la retribució salarial, han sorgit després de mesos
de negociacions amb els integrants del Cor per adequar la despesa a l'activitat del cor en el context econòmic que viu l'Estat.
En l'últim any i mig el palau de la música també ha acomiadat 19 persones, a partir d'un procés de baixes voluntàries, prejubilacions i reduccions de sou.
Amb aquestes mesures, el pressupost de la partida de personal ha caigut un 20%.
Pel que fa a la gestió, el Palau ja ha configurat un nou model unificat de la Fundació Orfeó
Català Palau de la música que permetrà optimitzar recursos i també ha aplicat noves mesures
per generar ingressos, com ara traslladar la botiga dins el mateix edifici- s'inaugurarà
al març-.S'ha buscat, a més, una nova concessió del catèring del restaurant per trobar noves
fórmules per augmentar-ne la rendibilitat i s'estan estudiant altres projectes.