dijous, 21 d’abril de 2011

Endevina,endivinalla...M obro i tanco i guardo a dins históries, consell i llicon hi ha aqui
em guarda amb molts bons fins i aqui em deixa pels racons.

qué és ensenya sense parlar.

Tot plegat no dic mai res, peró si bé em diverteixen i em comprenen
i em coneixen faig savi aquell que no ho és.

Plana com la má blanca com la neu parla sense boca,
camina sense peus.

Tinc títol i no sóc noble tinc marges i no sóc riu, sóc molt blanc i molt negre,
amb mi es plora a i amb mi es riu.

De tot parla,de tot xerra de la oau y de la gerra, de la terra i del sol, de amor , odi i condol,
de comer i de politica , de la mar i de la clinica de tot sabrá donart te raó.
No endevines qué és aixó.

Per un cantó sóc formosa i d assumptse molt variats, per l altre cantó serveixo per l altre cantó serveixo per a que es facin parlar,i ala casa allá on me envien quan hi sóc cap servei faig ,i sols
per record en guarden, si a sol per recort en guarden, i sols per record en guarden, si a bocins n m han llencat. sole