dimarts, 5 de juliol de 2016

Xarxa de Parcs Naturals

Poesia als pars
Lletres i paissatges
Quinze recitals poètics, dos actes commemoratius, un homenatge i trenta-sis artistes, entre poetes i músics,
us acompanyaran per vuit indrets als espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya i set a altres espais naturals.   16 d'abril al 27 de novembre del 2016.

La poesia fou allò indiscutiblement real
i aquest ve a ser el pinyol de la saviesa;
Allò més poètic consisteix a sospitar
que tot és llavor, (...)                                   Carles Hac Mor