dimarts, 10 de setembre de 2013

El silenci

N és fácil saber allóque elsilenci del pensamen vol ser paraula entenedora, Es com si amb folcs de boira volgéssim fer una perla oamb fil de aigua, un anell. El silenci és tan ple de sentimens, de dubtes , de pors ide esperanca, de disitjos iamors, que, fer ne paraula, no hi ha gresol que pugui fer despendre l ecoria abans de fondre o or. sole