dijous, 5 de juliol de 2012

Forja viva
Exposició de coses fetes per forja