dimarts, 27 de desembre de 2011

aus ben alimentadesel penedés busca singularitzar el gall negre autòcton alimentant-lo amb llavors de raïm
al penedés hi canta un altre gall. la comarca busca des de fa set anys singularitzar el gall negre
autòcton amb una indicació geogràfica protegida. per sortejar els requisits que s'exigeixen han
recorregut a l'alimentació amb llavors de raím del Penedés d'aquesta raça autòctona, la recuperació de la qual acaba de celebrar el 25e aniversari. S'asegura, buscant en la tradició oral, que antigament els pagesos del Penedès ja havien alimentat els seus ocells de corral amb pells de raím.
anna

article de la vanguardia espai viure